elektromontáže – KL-ELEKTRO, s.r.o. – Stavební a zemní práce, výstavba budov, elektroinstalace, hromosvody, veřejné osvětlení, revize, průmyslová instalace

                                             

NÁŠ CÍL :

  • Uspokojování nejnáročnějších požadavků našich zákazníků a dlouhodobé garantování kvality dodávaných výrobků a služeb.

NAŠE SLUŽBY :

  •                  Hlavní náplní činnosti firmy jsou elektromontáže, při kterých využíváme dlouholeté zkušenosti z provádění montáží na všech druzích staveb.Samozřejmosttí je dodržování technologické kázně, platných zákonů a norem, bezpečnosti práce a sjednaných termínů. naše služby poskytujeme s výhledem dlouhodobé spokojenosti zákazníků a partnerů a neustále se snažíme rozšiřovat kvalitu a rozsah nabízených výrobků a služeb.

 

  •                  Věnujeme mimořádnou pozornost technologické ekonomice, přípravě zakázky a kvalifikaci pracovníků, Pracovníci firmy jsou pravidelně školeni a přezkušováni ve svých oborech a jsou schopni prokázat kdykoli potřebnou kvalifikaci. Vybavenost jednotlivých pracovníků a pracovních čet zaručuje provedení v kvalitě současných technologií. Pracovníci jsou vybaveni nejmodernější technikou pro kvalitní provedení požadovaných činností.

 

  •                  Spojení dodávek kvalitních prací a služeb spolu s přijatelnou cenou je našm hlavním strategickým záměrem. Individuální přístup k požadavkům našich zákazníků a hledání optimálních řešení z hlediska kvality a ceny jsou našimi zákazníky oceňovány a zajišťují nám tak dlouhodobé obchodní vztahy. Vedení společnosti usiluje o stále větší vvyužívání služeb zákazníky, což je hlavním předpokladem růstu hodnoty společnosti. Obchodní úspěšnost vytváří základní rámec pro stabilizaci pracovních míst, současně však klade větší nároky na kvalifikaci zaměstnanců společnosti.